För att komma in i porten skall aptusbricka användas.

Besökare kan ringa upp boende via porttelefonen, som då kan låsa upp porten genom att trycka 5#.
Finns du inte med i porttelefonen, kontakta SBC på 0771- 722 722
Användarinstruktionen för porttelefonen hittar du här

Behöver du en ny bricka till ditt hushåll kontaktar du SBC på 0771- 722 722.
Kostnad per bricka 150 kronor.

Loftgångarna ska hållas olåsta av brandsäkerhetsskäl. Dvs boenden i husen ska lätt kunna komma ut i loftgångarna om rök sprids i trappuppgångarna vid eventuell brand.